Kennisoverdracht.

Doelgroep

De gastlessen zijn bedoeld voor kinderen van groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Het is mogelijk om meerdere klassen op één dag of dagdeel na elkaar, kennis te laten maken met het boerenleven. 

Boer in de Klas boeren werken met een draaiboek en volgen regelmatig trainingen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat hun verhaal aansluit op het leerjaar en het kennisniveau van de leerlingen.

Alle gastlessen beginnen met een gedeelte over algemene kennis over de agrarische sector in Nederland. Na dit deel zal de gastboer toespitsen op de sector waar hij werkt. Daarnaast zal hij meer vertellen over zijn eigen bedrijf en hoe hij zijn opvolging (kinderen) meeneemt in zijn dagelijkse praktijk.

Aansluiting kerndoelen

Het doel van de gastlessen van ‘Boer in de Klas’ is dat leerlingen een duidelijk en eerlijk beeld krijgen van de agrarische sector in Nederland. Welk voedsel komt er allemaal van de Nederlandse bodem? Wat betekent deze sector voor de Nederlandse bevolking.

Op ieder niveau kan worden aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen. Beeldvorming en informatievoorziening over onze voedselvoorziening staan centraal. 

Boer in de Klas sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs. Ook bij activiteiten en lessen over eten en bewegen. Vanuit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld‘ vooral in samenhang met het domein ‘Mens en samenleving‘ en het domein ‘Natuur en techniek‘ zijn de lessen ontwikkeld. 

Welke sectoren.

Akkerbouw

Fruitteelt

Geitenhouderij

Glastuinbouw

Kalverhouderij

Melkveehouderij

Pluimveehouderij

Schapenhouderij

Varkenshouderij

Vleesveehouderij

Kennismaken met het boerenleven

Alle kinderen in Nederland hebben het recht om te weten waar hun eten en drinken vandaan komt en hoe dit geproduceerd wordt. In Nederland groeien veel kinderen op die weinig weten over eten en hoe het gemaakt wordt. Voor de meesten komt het eten uit de supermarkt en is dan vaak al ver bewerkt. Hoe de onbewerkte producten er uit zien, hoe deze groeien en ontstaan, is steeds minder bekend. Te weinig kennis over voedsel, verhoogt het risico op een ongezonde levensstijl.

Onze gastboeren vertellen hun eigen verhaal en nemen de leerlingen mee in de belevingswereld van hun bedrijf. Meld daarom uw school aan.  

Terug naar boven